Animatie VideoNieuwjaarskaart Seal For Life Industries

Voor HFP en LaCompagnie is een animatie geproduceerd om de klanten van Seal For Life Industries te verrassen met een video-nieuwjaarskaart.

Deze werd via E-mail aan duizenden klanten wereldwijd verstuurd.

Project:

Animatie Video-Nieuwjaarskaart Seal For Life Industries

Klant:

Seal For Life Industries

Opdrachtgever:

HFP / La Compagnie

Brainstormen...?